Svaret er;

Det aller meste.

Alle kamper gjennom sesongen, alle treninger, sosiale samlinger, og hvis mulig, også cup. Ekstra utstyr til barna, teip, isposer og alt annet de trenger.

Utlånsdrakter.

Hva dekkes ikke;

Egen drakt med eget navn.

Lisensen for spillere over 13 år.

Egenandel på overnattingscup 1 gang per år. (denne forsøkes dekket av dugnad)

Elvebyen HK forsøker å ha lavest mulig pris på alt, vi er også helt åpne om klubbens økonomi. Prisen barna betaler er akkurat hva det koster å drive klubben, for barna. Regnskapet vårt er tilgjengelig i egen Dropbox, dersom man ønsker se dette. Det presenteres også for hele klubben på Årsmøtet.