Elvebyen Håndballklubb innkaller til årsmøte 27.03.19 kl 18.00 i Berskaughallen.

Saksliste, dokumenter mv tilgjengeliggjøres på nettsidene og i Spond en uke før møtet.

Innkomne saker til behandling må sendes styret innen to uker før møtet.

Medlemskap i klubben er påkrevet for stemmerett, pris kr 100, ligger i nettbutikken.
Medlemskapet må være betalt innen en måned før møtet, altså 27.02.