Elvebyen Håndballklubb innkaller til årsmøte 27.03.20 kl 18.00 i Berskaughallen.
EDIT: Pga koronavirus vil møtet bli holdt digitalt via BlueJeans. Informasjon om dette ligger i Spond. Evt ta kontakt med oss for tilgang. Benytt skjemaet for kontakt.

Saksliste, dokumenter mv tilgjengeliggjøres på nettsidene og i Spond en uke før møtet.

Innkomne saker til behandling må sendes styret innen to uker før møtet.

Medlemskap i klubben er påkrevet for stemmerett, pris kr 100, ligger i nettbutikken.
Alternativt familiemedlemskap, pris kr 350,-, som også ligger i nettbutikken.

Medlemskapet må være betalt innen en måned før møtet, altså 27.02.