Elvebyen Håndballklubb er Drammens nyeste håndballklubb, stiftet 11.04.2018.

Vi er en barnehåndballklubb, med fokus på klubbsamhold, inkludering og integrering.

Elvebyen Håndballklubb har ingen bydelstilknytning, men spillere fra hele Drammen i sin spillerstall, dette inkluderer Konnerud, Hallermoen, Danvik, Fjell, Brandengen, Gulskogen og Øren skole i dagens spillerstall, samt spillere fra utenfor kommunen som Lier og Svelvik. At klubben ikke tilhører i noen bydel gir barna mulighet for vennskap og nettverksbygging utenfor skolekrets, og gir et unikt sosialt miljø.

Elvebyen Håndballklubb har også som mål at alle barn skal få trene teknisk og taktisk, samt fysisk sammen uavhengig av alder, og har en «klubbtrening» per uke som er åpen for alle. Dette gir muligheter for å trene med eldre eller yngre spillere og utvikle seg individuelt.

Samtidig har vi alle lag samlet i samme hall en dag i uken for lagstreninger hvor alle lagene får trent på de nødvendige tingene for å fungere sammen som lag og bygge sterke og gode bånd med mannskapet man tilhører.

Elvebyen er spesielt opptatt av fleksibilitet og tilpasning slik at man har mulighet til å være aktiv i andre idretter, korps eller speider mv, og hensyntar dette i treningsopplegg og laguttak til kamper.

For de ivrigste tilbys en ekstra økt per uke med fysisk trening, her trenes det alternative idretter, innendørs og utendørs, det trenes styrke både med egen kroppsvekt og for eldre med lette vekter. Det trenes også kondisjon, spenst og koordinasjon. Vi har tilgang på styrkerom og treningssal til alternative og morsomme økter.